Mediation

Heeft u een conflict en komt u er onderling niet uit? Mediation kan een oplossing bieden!

Mediation is het gezamenlijk oplossen van een geschil of conflict onder deskundige leiding van een onafhankelijke en onpartijdige derde, de mediator. Een mediator stimuleert en begeleidt u bij het creatief zoeken naar een oplossing en bewaakt het proces.

Mediation is gericht op samenwerking (coöperatie) in plaats van competitie. Feiten zijn zijn van ondergeschikt belang en het gaat niet om standpunten maar de onderliggende belangen.

Voordelen van Mediation zijn:

  • het informele karakter
  • de beslotenheid en vertrouwelijkheid (geen vuile was naar buiten)
  • dat het snel en (relatief) goedkoop is (in vergelijk met een rechtszaak)
  • de actieve rol van partijen, zij bedenken zelf oplossingen.
  • dat communicatiestoornissen worden verminderd of weggenomen
  • er geen onnodige verdere beschadiging van relaties is
  • dat er ruimte voor creatieve oplossingen die gericht zijn op de belangen van alle partijen
  • dat een gezamenlijke oplossing een hoge acceptatiegraad heeft en vaak een “win-win” situatie oplevert

Zie voor meer informatie de pagina “Conflictbemiddeling” op Wikipedia.

 

‘het vinden van de juiste sleutel’