add share buttonsSoftshare button powered by web designing, website development company in India

Mediation: als je er samen uit wilt komen

Bent u zoek naar een mediator voor bijvoorbeeld het afwikkelen van een echtscheiding, nalatenschap of het beëindigen van een arbeidsovereenkomst? Of heeft u een heel ander vraagstuk?  Ik help u graag!

Nu ook online mediation. Bel voor een gratis kennismakingsgesprek.

Wij zijn aangesloten bij de Raad voor Rechtsbijstand.
Mediatorsfederatie Nederland
Het enige erkende mediatorregister van Nederland.
De beroepsvereniging voor professionals in mediation.

Mediation is het samen zoeken naar een oplossing voor een geschil, ruzie of conflict onder deskundige leiding van een onafhankelijke en onpartijdige mediator. Als mediators stimuleren en begeleiden wij bij het creatief zoeken naar een oplossing en bewaken wij het proces .

Mediation is gericht op samenwerking (coöperatie) in plaats van strijd (competitie). Feiten zijn van ondergeschikt belang en het gaat niet om de standpunten maar om de onderliggende belangen.

Voordelen van mediation zijn:

  • deelname is geheel vrijwillig
  • het informele karakter
  • de beslotenheid en vertrouwelijkheid (geen vuile was naar buiten)
  • dat het snel en (relatief) goedkoop is (in vergelijk met een rechtszaak)
  • de actieve rol van partijen, zij bedenken zelf oplossingen.
  • dat communicatiestoornissen worden verminderd of weggenomen
  • er geen onnodige verdere beschadiging van relaties is
  • dat er ruimte voor creatieve oplossingen die gericht zijn op de belangen van alle partijen
  • dat een gezamenlijke oplossing een hoge acceptatiegraad heeft en vaak een “win-win” situatie oplevert

Wil je meer weten over mediation? Zie https://mediationnederland.nl/ voor meer informatie.

‘het vinden van de juiste sleutel’

× Hoe kan ik je helpen?