add share buttonsSoftshare button powered by web designing, website development company in India

Wie ben ik

Ik ben een MfN-registermediator met de specialisatie familiemediator. De opleidingen MfN-registermediator en MfN-familiemediator heb ik met veel plezier en naar volle tevredenheid gevolgd bij André Tolman. Zijn opleidingen en trainingen kan ik van harte aanbevelen.

Voordat ik besloot mij in mediation te gaan specialiseren ben ik ruim 22 jaar werkzaam geweest in de technische sector en bij een vrijwilligersorganisatie. Eerst in de ICT, audiovisuele techniek en de installatietechniek. Daarna ben ik aan de slag gegaan in de sector Dierenwelzijn. In al mijn functies hebben het omgaan met belangentegenstellingen, bemiddeling en conflicthantering een rol gespeeld. Deze materie heeft mij zodanig geboeid dat ik besloten heb mij daar verder in te specialiseren.

Kenmerkend in mijn werk als mediator zijn mijn creatieve, flexibele  en analytische benadering. Daarnaast vind ik het erg belangrijk dat het mediation proces gestructureerd verloopt en er voldoende voortgang wordt geboekt. Het is mijn taak als mediator om daar op toe te zien.

‘Zonder wrijving geen glans!’

× Hoe kan ik je helpen?