add share buttonsSoftshare button powered by web designing, website development company in India

Werkwijze

Privacy

Over hoe wij omgaan met uw privacy kunt u lezen in onze privacyverklaring.

Aanmelding

U kunt bellen voor een afspraak waarna u een aantal documenten ontvangt:

Daarnaast ontvangt u een uitnodiging voor het eerste gesprek of een intake. Bij familiezaken werken wij meestal niet met een intake en kan er direct met de mediation gestart worden. Bij zakelijke geschillen vindt er wel vaak een intakegesprek plaats.

Wij werken vanuit verschillende locaties in Nederland zodat de gesprekken altijd bij u in de buurt kunnen plaatsvinden.

Kosten

Bij familiezaken worden de kosten vaak gedeeld door de deelnemers aan de mediation. Bij zakelijke opdrachten betaalt vaak de opdrachtgever of werkgever de mediation. Wie de kosten betaalt heeft geen enkele invloed op de mediation. Elke deelnemer heeft evenveel invloed en de onpartijdigheid is altijd gewaarborgd.

Neem voor een indicatie van de kosten vrijblijvend contact op.

× Hoe kan ik je helpen?